سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زیور جنتی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده
مصطفی شریف زاده – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و ن
حمید آقابابایی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی معدن
یاشار پوررحیمیان – مربی دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

فشار تزریق یکی از کلیدی ترین پارامترها در طراحی و پیش بینی نتایج تزریق است . به طوری که فاکتور فشار در تمامی مدلها از قدیمی ترین تا جدیدترینشان وجود دارد . با توجه به شرایط زمین
شناسی منطقه، برای عملیات تزریق، یک فشار اولیه انتخاب شده و دوغاب با آن فشار وارد درز می شود؛ در ابتدای درز فشار دوغاب برابر همان مقدار اولیه است اما در طی حرکت دوغاب در طول درز، این فشار ثابت باقی نمانده و تحت ثاثیر عوامل مختلفی دچار افت و کاهش می شود . یکی از تاثیر گذارترین پارامترها بر روند تغییرات فشار دوغاب درون یک درز سنگی، هندسه درز است . این تحقیق با استفاده از روش عددی حجم محدود که قابلیت تحلیل مسائل هیدرودینامیکی را داراست به بررسی تغییرات فشار دوغاب درون درزهایی با بازشدگی متغیر پرداخته است .
نتایج به دست آمده نشان می دهد که فشار دوغاب در طول درز , به دلیل اصطکاک دیواره های درز، روند کاهشی دارد و حضور تنگ شدگی هایی در مسیر حرکت دوغاب با ایجاد افت های موضعی در فشار روند کاهشی را تسریع می کند . که مقدار این افت ها با بازشدگی درز رابطه ی عکس دارند