سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
محمدامین حصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی دانشگاه تبریز

چکیده:

از مهمترین وپیشرفته ترین سازه هایی که در حال حاضر صنعت ساخت و ساز آن در کشور روبه رشد و گسترش می باشد، سد سازی است که در این میان سدهای بتنی قوسی بدلیل پیچیدگی های مساله از ویژگی های خاصی برخوردار می باشند. از این رو آنالیز و طراحی این گونه از سازه ها باید به نحو بهینه و قابل قبولی صورت گیرد. در این مقاله رفتار دینامیکی سدهای بتنی دو قوسی به روش المان محدود مورد تحلیل قرار گرفته است. با در دست داشتن مشخصات هندسی سد موردی کارون ۱ از روی نقشه های مربوطه و همچنین مشخصات فیزیکی و مکانیکی این سد، توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS بدنه سد مدل ساری و مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ترک ها تهدید جدی برای عملکرد سازه محسوب می شوند چنانکه بسیاری از شکست های سازه ای به دلیل گسیختگی ناشی از کشش بتن رخ می دهند. بنابراین نمایان سازی و تشخیص ترک به ویژهبرای سازه های حجیم و بزرگی مانند سد از اهمیت خاصی برخوردار است. قابلیت بالای تئوری موجک در تحلیل سیگنال پاسخ یک سازه و شناسایی ناهماهنگی در سیستم های سازه ای طی تحقیقات اخیر روشن گردیده است. بر این اساس با استفاده از تحلیل دینامیکی امکان تشخیص ترک موجود در سازه سد، بوسیله آنالیز موجک ,( Wavelet) در جعبه ابزار نرم افزار MATLAB مورد تحقیق قرار گرفته است.