سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیامک ادیبی – شبکه تحلیل گران تکنولوژی، معاونت پژوهش و برنامه ریزی دفتر همکاری های

چکیده:

استفاده از منابع بیکران گاز برای کشور ما که دومین کشور دارنده این منبع انرژی شناخته م ی شود، امری بسیار مهم به شمار می رود . استفاده از گازطبیعی علاوه بر تأمین انرژی مصرفی داخل، می تواند درآمد ارزی مناسبی را برای کشور فراهم نماید . امروزه، مطلوب ترین روش صادرات گاز به بازارهای دوردست، عرضه ب ه صورت LNG است .
این مقاله سعی نموده تا علاوه بر بررسی هزینه های زنجیره LNG و بیان راه کارهای اقتصادی در کاهش هزینه های آن، تحلیلی از بازارهای جهانی LNG ارائه نموده و امکان حضور آینده کشور ایران در این بازارها را بیان نماید .
این تحقیق، چشم انداز صادرا ت گاز به صورت LNG را برای کشور ایران مثبت ارزیابی نم وده و نکته حائز اهمیت برای کشور به منظور دستیابی به بازارهای جهانی را توجه بیشتر به بازاریابی بین لمللی گاز می داند .