سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حکیمه هاتف – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شاهنوشی –
محمود دانشور کاخکی –

چکیده:

این مطالعه رابطه قابلیت جانشینی بین سرمایه ، نیروی کار و نهاده های وارداتی را برای ایران با استفاده از تخمین های بدست آمده از یک تابع هزینه ترانسلوگ بررسی می کند. نتایج با فرضیه ای که سرمایه را جانشینی برای واردات می داند ، سازگاری دارد و نیروی کار و نیروی کار با واردات رابطه جانشینی دارند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کم کردن محدودیت های تجاری ممکن است اثر مثبتی روی تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت برای نیروی کار داخلی نداشته باشد. همچنین ارتباط بین واردات و نهاده های مصرفی – واردات و نیروی کار – واردات و نهاده های سرمایه ای از نوع جانشینی می باشد. سایر نتایج بیان می کنند که کاهش موانع تجاری ممکن است اثر مثبتی بر تولید کالای سرمایه ای و رشد اقتصادی داشته باشند.