سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

رحمت الله فتاحی – دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اطلاعات به دلیل ماهیت خاص خود قابلیتهای متعددی دارد. بابهره گیری از این قابلیتهآ، تظامهای اطلاعاتی می توانند بر ارزش اطلاعات بیفزایند. هدف مقاله حاضر، تبیین و تحلیل ارزش افزوده ایاست که در نتیجه فرایندها و فعالیتهای حرفه کتابداری و اطلاع رسانی در نظامهای اطلاعاتی ایجاد می شود. مقاله نشان میدهد که هر یک از فرایندهای نیاز شناسیوگزینش ، توصیف وسازماندهی ، ذخیره و پردازش ، جستجو و بازیابی، اشاعه و مدیریت اطلاعات چگونه قابلیتهای منتهی به ارزش افوزده ایجادمی کنند. امکان استفاده های متعدد، مشترک وهمزمان از اطلاعات، امکان تکثیر، مبادله ، انتقال، پالایش ، تحلیل و تفسیر، ترکیب و باز تولید، و از همه مهمتر، امکان تبدیل کردن اطلاعات به دانش ازجمله این قابلیتها به شمار می رود. در شرایط متحول کنونی، حرفه کتابداری و اطلاع رسانی تنها در صورتی می تواند ارزش افزوده اطلاعات را محقق سازد، که با استفاده از دانش خود و در تعامل با متخصصانعلوم رایانه، به شناسایی راهها و روشهای روز آمد برای بهینه سازی نظامهای موجود و نیز طراحی نظامهای موردنیاز به منزله راهبردهای اصلی خود در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی بپردازد.