سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرضا داورپناه – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله مفاهیم داده، اطلاعات و دانش بر مبنای الگوی دبونین از نظام اطلاعاتی با نام اختصاری EATPUT تحلیل شده است. هر یک از مفاهیم سه گانه فوق به طور جداگانه تبیین شده اند و تمایز و ارتباطمیان داد ه ، اطلاعات و دانش نیز بررسی شده است.همه دانستنی ها با داده ها و وقایع پالایش نشده اغاز می شود. هنگامی که زمینه هایی به آن افزوده شود به اطلاعات تبدیل می شود و زمانی که اطلاعات استنباط شود، تبدیل به اگاهی می شود و آگاهی ترکیب شده با یقین به دانش تبدیل می شود. انسان به علت داشتن اگاهی نسبت به دانش به دست امده درگذشته، پیشرفت کرده است. دانش انتقال یافه از فرهنگ ها و اجتماعات دیرین تحت تاثیر افکار نوین، دانش جدیدی را به وجود می آورد. باید داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش تبدیل شود تا به شناخت و تحول در جهان بیانجامد.