سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رامین نبی زاده – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
موید عوض پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهرا

چکیده:

شیرابه مایعی است که به علل مختلف از مواد زائد جامد تراوش می کند، در حین تراوش مواد بیولوژیکی و شیمیایی در ان حل می شون و ترکیب شیمیایی اش بیشتر به سن لندفیل و اتفاقات قبل از زمان نمونه برداری مربوط می شود. پتانسیل تشکیل شیرابه با توجه به چرخه آب روی لندفیل مورد ارزیابی قرار می گیرد. یعنی آب ورودی به لندفیل اگر بنوعی مصرف نشود یا بصورت بخار آب خارج نشود در درون مدفن نگهداری و بصورت شیرابه نمایان می شود. تراوش شیرابه در مدفن شامل ماسبه افقی و قائم شیرابه و نهایتاً عمق نفوذ می باشد. شیرابه بسیار سمی و خطرناک است بنابراین باید اماکن ورود آن را به محیط ازراف مدفن از بین برد. استفاده از سیستمهای کنترل و حفاظت برای جلوگیری از پخش آلودگی مدفن در محیط زیست امری بسیار ضروری در طارحی و اجرای مدفن ها می باشد. چرا که بدون توجه به این امر مهم، انتشار آلودگی باعث ایجاد اثرات جانبی مضر شده و احداث مدفن بی فایده خواهد شد. راههای انتقال آلودگی در محیط شامل آلودگی آب، خاک و هوا می باشد. بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود که این سه بخش مهم محیط زیست دچار صدمه نشود.