سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت ا… غنیمی فرد – دانشگاه صنعت نفت ایران
محمدصادق قاضی زاده – دانشگاه صنعت آب و برق ایران
فریده پورسلیمانیان – دفتر تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو ایران

چکیده:

امروزه اولین گام جهت تدوین استراتژی های مناسب توسعه تکنولوژیکی، انجام فرآیندهای آینده پژوهی و آینده نگری است . در این مقاله در ابتدا نقش مطالعات دقیق تکنولوژیکی جهت تدوین استراتژی های فوق طی رویکردهای مختلف سیستمی تعیین می گردد . سپس تاریخچه و چگونگی عملکرد، ساختار، تکنولوژی های کاربردی در گذشته و موردنیاز برای اجرای برنامه های توسعه صنعت برقیران به ویژه طی یک دهه آینده بیان می شود . در ادامه تحولات آتی تکنولوژیکی در شاخه های مختلف تخصصی صنایع برق جهان بر اساس چگونگی برخی برنامه های توسعه، ادامه روند موجود و تعمیم نتایج گذشته به آینده در کشورها و اتحادیه های مختلف، ره آورد سناریوهای مشهور و … ؛ پیش بینی و تکنولوژی های مهم قابل دسترس در هر یک از آنها؛ شناسایی می شوند . سپسبا به روزرسانی، همسان سازی و مقایسه تطبیقی نتایج برخی طرح های تحقیقاتی معتبر مرتبط و ساختاردهی اطلاعات موجود نسبت به پیشنهاد تکنولوژی های مهم در صنعت برق کشور اقدام می گردد . در خاتمه عناوین تکنولوژی های مهم مورد نیاز در صنعت برق ایران طی یک الی دو دهه آینده که بر اساس آرای برخی صاحبنظران خاص صنعت برق نهایی شده اند ( روش دلفی محدود ) ، معرفی می شوند .