سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه درخشان – دانشگاه تربیت مدرس
تقی حیدری – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اینکه بیش از نیم قرن از شکل گیری نظام مدون توسعه در کشور می گذرد، تامین فضای زندگی شهری و روستایی و مسکن مناسب همواره بخشی از برنامه ها رت به خود اختصاص داده است. علیرغم توجهی که در برخی برنامه ها خصوصا پس از انقلاب اسلامی در مورد روستاها صورت گرفته به نظر می رسدتا تحقق فضای زیستی کالبدی مناسب کماکان فاصله بسیار است. در این مقاله با ارزیابی برنامه های توسعه قبل و بعد انقلاب جایگاه مسکن روستایی را در آنها مورد بررسی قرار دادیم، که کاستی های صورت گرفته در مورد مسکن را به نمایش می گذارد. ما با استفاده از سه شاخص نوسازی، مقاوم سازی و اعتبارات بانکی و دولتی برای مسکن روستایی در برنامه های توسعه را تحلیل کردیم. نتیجه این بود که در برنامه های قبل انقلاب هیچ توجهی به روستاها و مسکن روستایی نشده است، در برنامه های بعد انقلاب فصل هایی برای مسکن روستایی ذکر شده است و پیش بینی هایی صورت گرفته که در عمل بسیار ضعیف بوده است و روستا و مسکن روستایی همچنان در انزوا قرار گرفته است.