سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر داستان پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا ، کارشناس ارشد
رضا پسنده – دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، کارشناس ارشد
مریم کیانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا ، دانشجوی کارشناسی ارشد
سید مسعود محمدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، کارشناس ارشد

چکیده:

شبیه سازی شش درجه آزادی، بالک خمیده، دستگاه مختصات قطبی