سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید رحیمی پورانارکی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری – بخش حفاظت سواحل

چکیده:

وضعیت جریان در دهانه ورودی رودخانه سپیدرود به دریای خزر و ناحیه ساحلی مجاور آن موردمطالعه قرار گرفت. طی مراحل اندازه گیری پارامترهای جریان و رسوب در دهانه و امتداد خط ساحلی، وضعیت پیشروی آب رودخانه در دریا و نحوه ترسیب رسوبات در دریا موردد بررسی قرار گرفت. تغییرات خط ساحلی و محل دهانه خروجی رودخانه در سال های گذشته مورد تحلیل قرار گرفته و علل آن ارائه گردیده است. با توجه به نتایج اندازه گیریها و مشاهدات محلی ملاحظه گردید که الگوی امواج منطقه بر شکل گیری خط ساحلی دو وضعیت ورودی رودخانه تاثیر داشته که بر همین اساس می توان تغییرات موضعی آتی را پیش بینی نمود. طبقه بندی خط ساحلی و نوع دلتای رودخانه ها با ذکر مثالهایی از رودخانه های ایران و نیز تحلیلی بر وضعیت دلتای سپیدرود و خط ساحلی مجاورآن ارائه خواهد شد.