سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
عباس عباسی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده:

رشد شتابنده تغییرات و رقابت، در هزاره جدید باعث گردیده تا مدیران سازمان هایی را طراحی نمایند که اعضای آن پیوسته به یافتن مشکلات فرآوری سازمان و مهمتر از همه، حل آن بپردازند- چنین سازمان هایی را در دنیای امروزی، "یادگیرنده" می نامند- اما در چنین سازمان و محیطی، کلید برنده شدن رهبر، همانا توانایی او در پرورش هوش جمعی تیم خود، حفظ همسویی و ایجاد انرژی در اعضای سازمان است و در نهایت، تلاش برای رضایت مشتری است. در واقع چنین امری، مدیران را به سوی مفهومی جدیدتر، با عنوان" سازمان یاددهنده" می کشاند. در این مقاله با بررسی و ارائه سازمان های یادگیرنده و یاددهنده در دنیای متغیر، سعی دارد تا لزوم و نحوه سازگار شدن سازمان های امروزی که مبتنی بر ساخت های سنتی و یا چنین ساخت هایی هستند را با نگرشی سیستمی به سازمان و محیط پیرامون آن، به تصویر بکشاند.