سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

نورالدین شریفی – استادیار، برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه مازندران
مرتضی پهلوانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه مازندران
مجتبی اسفندیاری کلوکن – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
حسین علی اصغرپور موزیرجی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

اهمیت اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده فعالیت بخش های تولیدی در رشد اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی کشورها سبب شده است تا این شاخص ها در تخصیص بهینه منابع و ساماندهی اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گیرند. این مقاله در پی تحلیل جایگاه فعالیت بخش های مختلف تولیثدی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور است. برای این منظور از روش های تجزیه و تحلیل ضرایب داده – ستانده و تحلیل داده ها استفاده می شود. دالده های مورد نیاز از جدول داده – ستانده سال ۱۳۸۰ کشور و نتایج سرشماری نفوس و مسکن که عمدتا توسط مرکز آمار ایران تهیه شده اند، تامین می گردد.