سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرتضی یعقوبی – کارشناس شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور – نمایندگی مازندران
رها کبیری – کارشناس شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور – نمایندگی مازندران

چکیده:

استفاده بهینه از اراضی زراعی با شناخت و بکارگیری روشهای مناسب مطالعاتی – اجرایی، از اهم اهداف توسعه کشاورزی در هر منطقه جغرافیایی است.
یکپارچه سازی اراضی شالیزاری که در مازندران بر مبنای روش معرفی شده از سوی کشور ژاپن انجام می پذیرد، از روشهای معطوف به توسعه کشاورزی کشور است. گرچه قواعد ملحوظ در روش مورد اشاره شامل یکپارچه سازی اراضی شالیزاری با شیبهای نسبتا تند و دارای محدودیتهای توپوگرافیک نمی باشد، لیکن این امر در استان مازندران با استفاده از تمهیداتی خاص، در کلیه اراضی کم شیب و پر شیب به کار گرفته شده است.
یکپارچه سازی اراضی که در قالب کلی «تجهیز و نوسازی اراضی» رخ می نماید، با اهداف اصلی … افزایش بازده تولیدات کشاورزی، بالا بردن راندمان آبیاری و به تبع آن استقرار کشت پایدار بهبود شرایط زیست روستایی، چند سالی است که به مثابه شیوه ای کارآمد در اراضی مازندران اجرا می گردد.
مقاله ارائه شده در حقیقت خلاصه ایاست مجمل از تجربیات عملی و نظری نگارندگان این سطور در طول چند سال اجرای این طرح در مناطق مختلف استان و انطباق عملی استانداردهای معرفی شده از سوی کشور خارجی معرف این طرح (ژاپن)، با شرایط خاص جغرافیایی منطقه.