سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد معطر حسینی – دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابراین – استاد، دانشگاه ناتینگهام
صدرالغروی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

دراین مقاله استراتژی و عملکرد تولید در چندگروه از کشورها شامل کشورهای در حال توسعه صنعتی تاکشورهای کاملاً توسعه یافته بررسی و تحلیل می شود تااز این طریق راهکارهایی برای بهبود استراتژی و عملکرد تولید در کشورهایی که در مراحل آغازین توسعه صنعتی هستند پیشنهاد گردد. برای این بررسی عمدتا ازاطلاعات پروژه بین المللی IMSS استفاده شده است. در این مقاله ابتدا کشورهای مختلف در چند گروه دسته بندی شده اند که عبارتند از : گروه ۱ شامل چهار کشور در حال توسعه در آمریکای لاتین (آرژانتین، ایتالیاانگلیس که در زمره کشورهای با سابقه توسعه یافته صنعتی هستند. در گروه دیگر نیز ۴ کشور اسکاندیناوی بررسی شده اند. در هر یک از گروه های شرکتهای صنعتی اغلب در بعضی ویژگی های محیطی اشتراک دارند. مقایسات انجام یافته تشابهاتی را بین گروه ۱ و دو الگوی ۱و۲ در مرحله هدف گذاری نشان داد. البته به لحاظ دستیابی به اهداف اختلافات قابل توجهی بین گروه ۱ و هر یک از دو الگوی مذکور مشاهده گردید. دلایل این ناهماهنگیهای بررسی و پیشنهادهایی برای بهبود ارائه شده است. همچنین تاثیر شرایط محیطی صنعت در وضعیت عملکرد آن بحث شده و در این رابطه ضرورت تداوم تعامل بین صنعت و محیط آن و نقش استراتژی تولید در این خصوص تشریح شده است.