سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن عباسی خزایی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی

چکیده:

در این تحقیق فرایند انتخاب مواد و ساخت یک قطعه خودرو به منظور جایگزینی آلیاژ آلومینیوم بجای فولاد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور پس از بررسی شرایط کاری و فرایند تولید و مونتاژ قطعه و همچنین معیارهای انتخاب مواد ، آلیاژهای ۲۰۲۴،۶۰۶۱ و ۷۰۷۵ بعنوان مواد کاندیدا انتخاب شدند. بمنظور انتخاب مناسبترین شرایط عملیات حرارتی، ابتدا نمونه های سختی سنجی ،کشش و ضربه از جنس مواد کاندیدا مطابق با شرایط تولید قطعه تهیه وسپس تحت عملیات حرارتی انحلال و پیرسازی مصنوعی قرار گرفتند. پس از آن نمونه های عملیات حرارتی شده در شرایط بهینه تحت آزمایشهای کشش ، ضربه ، خستگی و بررسیهای متالوگرافی قرار گرفتند .برای انتخاب مواد مناسب از بین مواد کاندیدا معیارهای انتخاب مواد شامل کاهش وزن، قابلیت اکستروژن و سوئیجینگ ،اقتصاد و هزینه های تولید، خستگی، جذب انرژی، ضریب اطمینان طراحی و مقاومت به خوردگی، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این بررسیها نشان داد که مناسبترین آلیاژ از بین مواد کاندیدا آلیاژ ۶۰۶۱ است