سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی حامدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
لیلا اخباراتی – کارشناس فیزیک

چکیده:

امروزه در دنیایی به سر می بریم که بعنوان دنیای کسب و کار فرا صنعتی دانسته می شود. از این رو می بایست با استفاده از نیازهای امروز و فن آوریهای نوین، تغییر و تحولاتی در روشهای اجرایی بویژه فرایند طراحی اعمال کرد تا بتوان سهم مهمی در رفع نیاز کاربران محصول و کسب و کار صنعتی داشته باشیم. تحقیق و توسعه، به مثابه کانونی، بذر نوآوری ها را در مهد امکانات موجود می روویاند، جوانه تکنولوژی های نوین را می پروراند ، همچنین در صورت برخورداری از مدیریت صحیح، بستر پیشرفتهای علمی – فنی را می گستراند و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان می آورد. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک های نوین مدیریتی همانند QFD ، نقش و جایگاه مشتری در کنار تیم طراحی حفظ گردد بطوریکه خواسته های مشتری در مقاطع مختلف به فرایند طراحی، اضافه گشته تا تغییر پذیری و دوباره کاری کاهش یافته در نتیجه راندمان تیم طراحی افزایش یابد.