سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سیروان صیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور بیجار
فرزاد ویسی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور کردستان

چکیده:
صنعت توریسم به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ی ساختار زیربنایی می دانند، به ویزه در کشورهای درحال توسعه، یعنی در آنجا که شکل های دیگر توسعه ی اقتصادی مثل تولید یا استخراج از نظر اقتصادی به سرفه نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه ی تجاربت و بازرگانی ندارند، به توسعه ی صنعت گردشگری توجه زیادی می شود. استان کردستان از جمله استان هایی است است که با دارا بودن شرایط و امکانات مناسب فرهنگی و تارخی و جاذبه های طبیعی گردشگری یکی از قطب های توریسم در کشور می باشد که هر ساله جمع زیادی از گردشگران را به خود جذب می کند. مقاله حاضر ضمن معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی روستای حسن آباد در استان کردستان عرصه را برای حضور گردشگران و علاقمندان در این مناطق فراهم می آورد. برای ا نجام این مهم، مطالعات میدانی و گردآوری اطلاعات از سازمانهای مختلف صورت گرفت و در ادامه پتانسیل ها و جاذبه ها، بررسی تعداد گردشگران، نوع و اهداف افراد بازدید کننده از روستا از نظر کمی و کیفی شناسایی و در نهایت پیشنهاداتی در جهت توسعه گردشگری در این روستا ارائه گردید.