سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین ابره دری – بخش زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا قیطانچی – بخش زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
شیرین السادات نقاش حسینی – بخش زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

بحرانها و سوانح طبیعی توفان، سیل، زلزله و سونامی به نوعی با یکدیگر در همبستگی و تعامل هستند و محیط زیست را با تغییرات و دگرگونی های ناهنجار مواجه می سازند و آثار کاملاً متشابه ای را به جای می گذارند. بنابراین برای خو گرفتنو نحوه زندگی مسالمت امیز با این پدیده ها، بایستی دانش و اطلاعات مرتبط با علوم زمین وارد عمل شده و آگاهی مورد نیاز را در اختیار جوامع قرار دهد. در این مقاله به تحلیل و بررسی موضوع «همبستگی – تعامل» سوانح طبیعی و اعمال، گسترش و انتشار بیش از حد آثار بحران می پردازیم و لزوم در نظر گرفتن ابعاد گوناگون «ترکیبی (Synthetic) – تشدید» سوانح طبیعی را با مطالعه موردی «توفان گونو» هدف قرار می دهیم.