سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید فتح العلومی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
آریا فلاحی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراینمقاله سعی کردها یم تا کلیات روش chatoyant که وسیله ای برایتحلیل و طراحی شبیه سازی مدارات اپتوالکترونیکی می باشد را بصورت کیفی بیان کنیم و کمتر سع یشده تا به مسائل کمی و مسائل تخصصی بپردازیم دراین مقاله پس از طرح اصول کلی طراحی سیستم اپتوالکترونیکی یک سیستم نمونه تحلیل شده را بیان می کنیم و سپس مدلهایی برای قسمتهای نوری ، الکتریکی و مکانیکی یک سیستم moem مطرح می کنیم