سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جعفر عسگری – مشاور پژوهشکده توسعه مدیریت کاربردی ایران
مصطفی توانپور پاوه – معاون دفتر برنامه ریزی انرژی وزارت نیرو

چکیده:

جداول داده – ستانده به عنوان یک ابزار علمی برای برنامه ریزی به صورت جداول ملی، بخشی، استانی و حتی بنگاهی به دفعات در ایران بررسی، محاسبه، تدوین و تحلیل شده است. برای اولین بار در تاریخ محاسبات جداول داده- ستانده در ایران، جدول داده- ستانده بخش حمل و نقل بر پایه اطلاعات آماری سال ۸۰ و به سفارش معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری، در سال ۸۳ توسط پژوهشکده توسعه مدیریت کاربردی ایران تهیه و تدوین شده است. این تجربه علمی مهم در مقاله حاضر به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از یافته های مهم جدول مزبور، مصارف انرژی در بخش های اقتصادی و بخصوص در ۸ زیربخش حمل و نقل مورد تحلیل تطبیقی قرار می گیرد و ضمن معرفی انواع کاربردهای جدول، ارقام و ضرائب فنی جدول داده- ستانده ویژه بخش حمل و نقل ارایه می شود.