سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صلاح الدین محمدی – کارشناس

چکیده:

در بین عوامل موثر در وقوع تصادفات یعنی عوامل انسانی، جاده، وسیله نقلیه و آ ب وهوا، عامل انسانی به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است. در بین خطاهای انسانی عدم آگاهی و توجه به علایم راهنمایی و رانندگی که یکی از عوامل مهم در پیدایش حوادث رانندگی است در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. آ نچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته میزان آشنایی رانندگان (حرف های) بخش بار و مسافر با علایم راهنمایی و رانندگی است تا بدانیم این رانندگان تا چه حد قوانین و مقررات را می شناسند. در این بخش از آزمونی که از رانندگان در خصوص شناسایی آنها با علایم راهنمایی و رانندگی به عمل آمد، نتایجی بدست آمده که به مختصری از آن در ذیل اشاره میشود :- پیدا کردن رابطه سابقه رانندگی با میزان آشنایی رانندگان با علایم راهنمایی و رانندگی – یافتن زمان مناسب جهت تمدید گواه ینامه و آزمون مجدد آیی ننامه راهنمایی و رانندگی – رابطه میزان تحصیلات رانندگان وآشنایی با علا م راهنمایی و رانندگی – میزان آشنایی رانندگان با هریک از تابلو وعلایم