سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی حامدی – کارشناس پژوهش و برنامه ریزی – پژوهشکده هوا دریا
بهنام حقیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عباسعلی حسینی – کارشناس مدیریت صنعتی – پژوهشکده هوادریا

چکیده:

بشر از دیرباز از منابع طبیعی و خدادادی به نحو مناسب استفاده برده است. اما امروز در شرایطی بسر می بریم که استفاده صحیح و کارا از این منابع بعنوان یک هنر مدیریتی محسوب می گردد. صنعت حمل و نقل و صنایع وابسته بعنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی محسوب می گردند بهمین جهت بسیاری ازکشورها سرمایه گذاری سنگینیدر این زمینه انجام داده و بهره های مناسبی نیز برده اند. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل صرفه اقتصادی در حمل و نقل دریایی با توجه به ظرفیت های موجود کشور و شرایط حاکمه، نقش صنایع وابسته در ایجاد و توسعه اقتصادی کشور به نگارش در آمده است.