سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین میرزائی – استادیار، اقتصاد بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شبست

چکیده:

توسعه صنایع کوچک رمز توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آینده است. این صنایع از طریق چهار کانال کار آفرینی، نوآوری، تغییر فناوری، پویایی صنعتی و ایجاد اشتغال و درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد. طی سه دهه اخیر عوامل زیادی باعث تسریع روند حرکت از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده اند. که از مهم ترین این عوامل می توان به شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای این محصولات متنوع اشاره کرد. تغییرات محتوایی و کیفی در بازارهای جهانی، حرکت به سوی منطقه ای و جهانی شدن بازارها، پایان تولید محوری و آغاز دوره مشتری محوری با استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع باعث تغییر در ساختار صنعتی و رشد و ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط است.