سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نوشین آقارشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
بهمن اکبری – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی گروه مطالعات امور زمین لغزشها آبخیز
فرزاد رضازاده – کارشناس زمین شناسی
علی ارومیه ای – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زمین لغزش همواره بعنوان بزرگترین مخاطره طبیعی که دائما محیط زیست بشر را تهدید می کند محسوب می گردد. زمین لغزشها از جمله بلایای طبیعی می باشند که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد می گردند آنچه قابل توجه می باشد این است که بین زمین لغزشها و سایر حوادث طبیعی یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن نقش اقدامات بشر در تحریک و تشدید این پدیده در مناطق مستعد زمین لغزش می باشد. وجود چنین ویژگی سبب گردیده است تا زمین لغزشها نسبت به سایر بلایای طبیعی مدیریت پذیرتر گردند. در این مقاله سعی شده ابتدا خلاصه ای از موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی زمین ساختی و نیز موقعیت مکانی پراکنش لغزشها در استان کرمانشاه بیان گردیده و سپس با بررسی و مطالعه بر روی ۱۱۶ لغزشدر استان کرمانشاه شرحی بر علل ذاتی و محرک موثر در وقوع لغزش های این استان اعم از زاویه شیب-میانگین بارندگی سالیانه و … مطرح شود. نتایج حاصل از این بررسیها نشان می دهد که بیش از ۵۲% از لغزشهای استان کرمانشاه از نوع انتقالی با فروانی در شیب بین ۱۶ تا ۳۵ درجه بوده و پس از آن لغزش چرخشی با بیشترین فراوانی شیب بین ۱۶تا ۲۵ درجه و نیز از موثرترین عوامل محرک در لغزش نهرها و رودخانه ها و سپس به ترتیب حفر ترانشه و گودال و معادت و نیز فرو نشست می باشد.