سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نکوآمال کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
حمید تراز – هیات علمی جهاد دانشگاهی استان کرمان
بهرام بختیاری – دانشجوی دوره دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه ت
مریم جلالی کمالی – کارشناس اقتصاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی استان کرمان

چکیده:

از زمانهای باستان در بسیاری از مناطق و دشتهای کشور، قناتها یکی از مهمترین روشهای بهره برداری ابهای زیر زمینی محسوب می شده است. این بنا یکی از شاهکارهای فن مهندسی آب در ایران بوده است. سیستم قنات به گونه ای است که بدون صرف انرژی، آب را از سطوح پایینی زمین به سطوح بالاتر منتقل می نماید. اما استفاده بی رویه از ابهای زیر زمینی ،کمبود نزولات جوی در مقیاسسالانه و همچنین عدم مدیریت و رسیدگی به قناتهای موجود در دشت کرمانموجب خشک شدن تعداد زیادی از انها و یا کم آب شدن تعدادی دیگر شده است. در این مطالعه ویژگی های قنات و چگونگی تغییرات مقدار بارندگی با میزان ابدهی قنوات جوپار در استان کرمانمورد بررسی قرارگرفته است. روند تغییرات نشان می دهد که ابدهی قنوات جوپار با عمق مادر چاه و طول قنات رابطه مستقیم بصورت خطی دارد.