سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک محمدی زاده خوشرو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه آ
حسن رشیدی – استادیار دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

ایجاد توزیعی یکی از شکلهای متداول ایجاد سیستم های اطلاعاتی و نرم افزاری در سالهای اخیر می باشد ایجاد توزیعی سیستم های نرم افزاری کارایی و دسترسی به منابع را نسبت به پروژه های هم مکان افزایش می دهد اکثر پژوهش هایی که دراین حوزه صورت گرفته اند در رابطه با شناخت چالشها و ارائه ی راهکارهایی مناسب در رفع چالشها بوده است و عمدتا مبتنی بر مطالعه ی موردی هستند این موضوع سبب می گردد که یافته ها و نتایج به نمونه و پروژه ای خاص از ایجاد توزیعی وابسته گردند از این رو شناختی فراگیرتر ازاین یافته ها نیاز می باشد این مقاله پژوهشی در راستای ارزیابی و دسته بندی جامعی از چالشها و راهکارهای ارائه شده در ایجاد توزیعی نرم افزار می باشد هدف شناخت عمیق تر و فراگیر تر چالشها و استراتژی هاییمی باشند که تاکنون در پژوهشهای مختلف تجربی بدست آمده اند این شناخت برمبنای طبقه بندی و تحلیل یافته های مختلف حاصل می آید دراین راستا چارچوبی تحلیل ارائه می گردد که چالشها و راهکارهای متناسب با آنها را برمبنای طبقه بندی پیشنهادی مقاله نشان داده و برخی روابط بین آنها را مشخص می سازد.