سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
کیومزث نقیبی لاسکی – کارشناس ارشد معماری، دانشگاه علوم وتحقیقات بروجرد، لرستان
مهدیه امینی – کارشناس ارشد معماری، – دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:
معماری پایدار بر خلق یک محیط سالم بر پایه بهره وری از منابع و اصول اکولوژیکی اهتمام می روزد استفاده معقول و منطقی از منابع طبیعی و مدیریت مناسب در ساخت و ساز به حفاظت از منابع تجدید ناپذیر کاهش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و ارتقای کیفی زیست کمک خواهد کرد. در این راستا پژوهش حاضر در رابطه با بررسی نگرش معماری بومی در پایداری مجموعه فرهنگی تی جی بائو در نومیا است. این مجموعه بر اساس اصول هویتی و فرهنگی جزء معماری بومی محسوب می گردد که این پژوهش با شناخت اصول فرهنگی برگرفته از فرهنگ بومی منطقه و با رویکرد به معماری پایدار در عصر مدرن شکل گرفته روش تحقیق در این پژوهش بر پایه استدلال های تحلیلی و ارائه جداول است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که این بنا توانسته است از لحاظ کاربری پاسخگوی ساکنین بومی منطقه گردد به شکلی که هماهنگی کامل با اصول فرهنگی و طبیعی در آن به شکل کاملا مدرن رعایت و مشهود می باشد.