سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اکبر مهرابی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

دیدگاهها و تحلیل که در نوشتار ارایه شد می تواند سرمشقی را بدست دهدکه چراغ راه باشد و مفاهیمی برای حرکت فراهم اورد این سرمشق باید در ذهن و اندیشه فعالان و دست اندرکاران جای گیرد. مشارکت فرایندی است تعاملی و دوسویه یک سوی آن مردمانند و دیگر سوی آن دستگاههای اجرایی ودولت، دراین فرایند ایجاد اعتماد متقابل و کسب اعتماد مردم ضرورت دارد مفهوم مردم باوری دیگر روشن شده است که در فرایند مشارکتی نمی توان مردم را نادیده گرفت البته مردمی که با آنها در اقدامی سروکار داریم می توان این جمله از مقدمه شاهنامه ابومنصوری را اویزه گوش کرد که این از بهر آن گفتند که این زمین بسیار تهی بوده است از مردمان و چون مردم نبود پادشاهی به کار نیاید چه مهتر به کهتران بود و هرجا که مردم بود از مهتر چاره نبود و مهتر بر کهتر از گوهر مردم باید حرکت از پایین به بالا و درون به بیرون به جای حرکت از بالا به پایین و از بیرون به درون اما در یک حرکت تعاملی و دوسویه گوش فرادادن به سخن و تجربه مردم یادگرفتن از آنها و به آنها یاد دادن