سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی مشهدی – شرکت برق منطقه ای خراسان – دفتر بازار برق خراسان شرکت مدیریت تولید نیرو
غلامرضا غلامی زه آب – شرکت برق منطقه ای خراسان – دفتر بازار برق خراسان شرکت مدیریت تولید نیرو
حمید موسوی – شرکت برق منطقه ای خراسان – دفتر بازار برق خراسان شرکت مدیریت تولید نیرو

چکیده:

آزمون ناموفق ظرفیت تولید، احراز عدم توانائی تولید یک واحد نیروگاهی به میزان قابلیت تولید ابراز شده توسط مرکز است . در صورتی که تولید کننده ای که قادر به تولید انرژی به اندازه توان ابراز شده نباشد، مشمول جریمه آزمون ناموفق ظرفیت تولید خواهد شد . سهم جرایم آزمون ناموفق ظرفیت تولید نیروگاههای خراسان نشان میدهد که نیروگاههای سیکل ترکیبی علیرغم راندمان بالا و مزایای دیگر در برابر جریمه آزمون ناموفق ظرفیت تولید آسیب پذیرتر هستند . در این مقاله با استفاده از شاخص جریمه، جرایم مربوط به هر کدپایایی واحدهای نیروگاهی، عملکرد نیروگاههای گازی و بخار وسیکل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهاداتی به منظور بهبود نقش جریمه آزمون ناموفق ظرفیت تولید در نیروگاهها و به منظور تحقق اهداف بازار برق ارائه شده است