سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمال قانی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد – فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
علیرضا شاطری نجف آبادی – استادیار – گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
میلاد مرادبازفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد – فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

درمقاله حاضر حل عددی جریان به کمک یک کد تجاری برروی بدنه خودرو سمند آورده شده است . در اینجا نرم افزار GAMBIT به عنوان پیش پردازنده برای تولید شکل و نرم افزار FLUENT جهتحلمعادلاتجریان مورداستفاده قرارگرفته است . معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی ممنتوم هستند که برای حل آنها از روش متوسط گیری رینولدز وبرای مدل کردن جمله تنش رینولدز از مدل k−ε و برای شبیه سازی ناحیه کنار دیوار از توابع دیوار استفاده شده است . معادلات دیفرانسیل حاصل با روش حجم محدود به یک دستگاه معادلات جبری تبدیل گشته وبا استفاده از الگوریتم SIMPLE حل گردیده اند . پس از حل عددی کانتورهای توزیع سرعت وفشار نمایش داده شده و میزان ضریب درگ محاسبه و با ضرایب درگ دو خودرو پراید و پژو ٤٠٥ مقایسه شده است . در حل عددی نیز تاثیر مدلهای مختلف اغتشاش و تعداد نقاط شبکه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در ادامه اثر افزودن ِیک ایرفویل بر روی صندوق عقب خودرو سمند، مورد بررسی قرار گرفته است