سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – استادیار، گروه مکانیک دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مهدی افسری – مهندس هوافضا
امیرعباس حمل دار – استادیار، گروه مکانیک دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور تحلیل آئرودینامیکی هلیکوپتر با دقت مناسب برای طراحی، می توان از روش ترکیب روشهای المان تیغه و پانل استفاده کرد. با استفاده از این روش می توان کلیه حالات پروازی یک هلیکوپتر اعم از پرواز درجا، پرواز قائم به جلو و همچنین پروازهای صعودی و نزولی و پرواز خودکار را تحلیل کرده و ضرایب آئرودینامیکی را درحالات یاد شده برای کل هلیکوپتر به دست اورد. در اینجا، نتایج روش ترکیب المان تیغه و پانل بر روی یک هلیکوپتر نمونه بررسی ونتایج آن ارائه شده و در رفتار نمودارها بحث خواهد شد. در ضمن، در این مقاله چند روش برای محاسبه آئرودینامیک کل هلیکوپتر به طور مختصر شرح داده و سپس مقایسه ای بین آنها انجام خواهدشد. ضعفها و مزایای هر روش بررسی شده و خواننده این امکان را خواهد یافت تا با نگرش بهتری به انتخاب روش آئرودینامیک متناسب با نیاز به طراحی بپردازد.