سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن صحرائی پاریزی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، امور معدن ،مجتمع مس سرچشمه
محمود سعدلو – رئیس زمین شناسی معدن، امور معدن، مجتمع مس سرچشمه
سعید کریمی نسب – استادیار دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی معدن، دانشگاه کرمان

چکیده:

وجود ابهای زیر زمینی و نشتی در محدوده عملیاتی معدن، مانعی جدی در عملیات معدنکاری محسوب می شود. در گذشته به علت نبود وسایل و امکانات آبکشی، برداشت از معادن به بالای سطح ابهای زیر زمینی محدود می شده است. معدن مس سرچشمه نیز به علت موقعیت کوهستانی، بارندگی نسبتا زیاد و سنگهای با نفوذپذیری های بسیار متفاوت با مشکل آبهای زیر زمینی و نشتی روبروست. تنوع سنگ شناسی و دگرسانی و وجود دایکها و گسلهای متعدد توده معدنی را به یک توده غیر متجانس بامرزهای مختلف هیدروژئولوژی تقسیم نموده و رفتار پیچیده ابهای زیر زمینی را سبب شده است. با توجه به این موارد، پس از بررسیهای مختلف در محدوده معدن سرانجام چهار نقطه که با توجه به اطلاعات اولیه تامینکننده حداقل فرضیات مورد نیاز درآزمایش پمپاژ بودند. جهت انجام آزمایش انتخاب گردید. پس از حفر چاههای مشاهده ای و پمپاژ و انجام عملیات پمپاژ نتایج حاصل از آزمایش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که بطور کلی توده سنگهای معدن دارای ضریب ذخیره بالا و ضریب قابلیت انتقال اندک هستند. این مقاله به تشریح آزمایش های پمپاژ و نتایج بدستآمده از انها می پردازد.