سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بختیار محمدی – استادیار اقلیم شناسی دانشگاه کردستان
امیرحسین حلبیان – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

هوا اقلیم گردشگری از جهات مختلف درارتباط با یکدیگر هستند گردشگران و سازمانهای گردشگری به اطلاعات قابل اعتمادی در زمینه شرایط جوی نیازمندند این پژوهش با هدف شناسایی زمانهای مناسب برای گردشگری درایستگاه سنندج انجام شد وضعیت آسایش اقلیمی ایستگاه سنندج با استفاده از میانگین روزانه متغیرهای مختلف و به کمک شاخص دمای معادل فیزیولوژیک PET مشخص شد برای محاسبه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک از مدل RayMan استفاده شد نتایج نشان داد که طبق شاخص PET دو دوره آسایش اقلیمی درسنندج وجود دارد دوره اول آسایش اقلیمی از روز ۲۳ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد و دوره دوم نیز از ۷ مهر تا ۳۰ مهر ماه بود بطور کلی تعداد روزهای دارای آسایش اقلیمی توسط شاخص PET 42 روزبرآورد شد.