سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین محب خواه – دانشجوی دکتری سازه – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ساختمان های آجری غیر مسلح، طیف گسترده ای از ساختمانهای موجود در کشور را تشکیل می دهند که در طراحی آنها از هیچگونه آیین نامه ای استفاده نشده است و ممکن است در برابر زلزله های مخرب آتی مقاومت نکرده و آسیب های جدی را متحمل شوند. لذا، مقاوم سازی ساختمان های آجری غیر مسلح یک امر کاملاً ضروری می باشد. نخستینگام در فرآیند مقاوم سازی ساختمان های موجود، تحلیل آسیب پذیری انهاست که بسته به شرایط و امکانات موجودممکن است به روش کیفی یا کمی انجام پذیرد. باتوجه به فقدان یک روش منظم برای بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی غیر مسلح در «دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود»، در این مقاله روشی برای ارزیابی کمی آسیب پذیری این قبیل ساختمان ها معرفی می گردد. در پایان با استفاده از این روش به بررسی تاثیر سطح نسبی بازشوها بر نیاز لرزه ای غیر خطی این قبیل ساختمان ها پرداخته می شود. بدین منظور، پارامترهای شکل پذیری و مقاومت لرزه ای دیوارهای آجری دو بعدی با درصد بازشوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی ازاین است که با افزایش سطح نسبی بازشوها، شکل پذیری ساختمان های مصالح بنایی غیر مسلح افزایش یافته ولی در عوض مقاومت لرزه ای آنها کاهش می یابد.