سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل
علی ولایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مخازن استوانه ای فولادی روزمینی به طور گسترده در مجتمعهای پالایشگاه نفت و همچنین در انبارهای نفت ایران به کار برده می شوند. ظرفیت متوسط این نوع مخازن در حدود ۲۰۰۰۰ مترمکعب می باشد به طوری که قطر و ارتفاع آنها به ترتیب در حدود ۴۰ متر و ۱۴ متر در نظر گرفته می شود. تجربه زلزله های گذشته در کشورهای مختلف نظیر ژاپن، ایالات متحده و ترکیه نشان می دهد که اینگونه مخازن در مقابل حرکات نیرومند زلزله بسیار آسیب پذیر هستند. مودهای شکست به صورت نشست، کمانش جداره، خسارت سقف و واژکونی عامل اصلی خسارات لرزه ای اینگونه مخازن و یا آتش سوزی های گسترده بعد از زلزله به شمار می روند. در این تحقیق ۱۱۲ مخزن موجود در یک مجتمع پالایشگاهی به ۲۰ گروه مختلف طبقه بندی شده و مطالعات آسیب پذیری لرزه ای و طرح مقاوم سازی لرزه ای هر یک از آنها ارائه شده است. استانداردها و دستورالعملهای معتبر بین المللی نظیر API650 و ASCE و همچنین تحلیل عناصر محدود در این مطالعات مورد استفاده قرار گرفته اندو پارامترهای مهم نظیر نوسان سیال، بلند شدگی کف مخزن و اندرکنش مایع با جداره در تحلیلهای دینامیکی مورد توجه قرار گرفته اند. طیف ویژه ساختگاه با حداکثر شتاب ۰٫۲۵g و همین طور رکورد زلزله های واقعی سازگار با ساختگاه به عنوان حرکات ورودی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که در حدود ۴۰ درصد مخازن موجود در پالایشاه مورد مطالعه بسیار آسیب پذیر بوده و نیازمند مقاوم سازی می باشند.