سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

دکتر کاظم نقدریان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مصطفی جعفری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله یک مطالعه تجربی برای شناسایی عوامل موفقیت بحرانی TQMدر واحدهای صنعتی کوچک و متوسط(SMEs) در استان تهران و ارتباط آن با نو آوری است. با توجه به اینکه موفقیت SMEsتاثیر مستقیمی بر اقتصاد ملی دارد،این مطالعه؛اطلاعات و دانش جدید در خصوص عوامل موفقیت بحرانی درSMEs و ارتباط آنها با نوآوری را ارائه می دهد.