سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهین شعبانی – دانشجوی دکترای راه و ترابری،عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل
نصیر برادران رحمانیان – کارشناس ارشد راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل
محمدرضا احدی – دکترای راه و ترابری،عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

رخداد حوادث و سوانح در راه آهن در دنیای امروزه اجتناب ناپذیر بوده و عواملی که باعث ایجاد آن می گردد جز عوامل جوی و اتفاقی ،شناخته شده و قابل پیشگیری هستند که در این راستا می توان به بررسی آنها پرداخت و در جهت کاهش تعداد سوانح ، اقدامات مفید انجام داد.بنابراین برای کاهش تعداد سوانح و تغییرات روند آن ، می بایست حرکتی فراگیر و همه جانبه ایمن سازی در کل شبکه ریلی صورت گیرد که تحلیل دقیق سوانح و بررسی و مشخص کردن علل وقوع آنها از ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین بخش اقدامات ایمن سازی محسوب می شود.در این مقاله نیز با تحلیل آماری انواع سوانح ریلی و علل آنها ، سعی شده است تا به نتایجی مشخص که بیانگر وضعیت موجود ایمنی صنعت صنعت حمل و نقل ریلی باشد ،دست یافت.