سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صادق طالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

درمجموعه عناصر اقلیمی باد فرایندی بی منطقه قلمداد می شود که در هر درجه حرارت یا رطوبتی امکان تحقق آن وجود دارد اما چون این پدیده تحت تاثیر پوشش گیاهی می باشد می توان گفت در مناطق خشک و بیابانی نظیر ایران مرکزی که پوشش گیاهی به کمترین حد خود می رسد بالطبع دامنه فعالیت ان وسیعتر و سرعت آن نیز افزایش می یابد. براساس مقیاس بوفورت زمانیکه سرعت باد در ارتفاع استاندارد ۱۰ متر از سطح زمین درمحدوده ۵۵-۴۸ نات باشد و یا درروی زمین درختان ریشه کن شده و خرابیهای قابل ملاحظه ای به ساختمان ها وارد اید توفان اطلاق می شود به استناد و اطلاعات هواشناسی مصاحبه های محلی و مطالعات میدانی زمانی خصوصیات و ویژگیهای توفان در پهنه استان یزد مشاهده می گردد و دید افقی به کمتر از یک کیلومتر کاهش می یابد که سرعت باد بیش از ۲۸ نات باشد برهمین اساس دراین پژوهش با استفاده از اطلاعات ساعات سینوپ فرعی ایستگاههای سینوپتیک استان یزد و نواحی مجاور درطول دوره اماری ۱۹۹۹-۱۹۸۰ و بهرهگییر از نرم افزارهای excel,SPSS مشخص گردیده وزن توفان در ساعات ۱۲ گرینویچ با ۲۸ مورد بیشترین فراوانی و در ساعات ۰۳ گرینویچ با ۲ مورد وزش کمترین فراوانی دارد.