سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید جوادی – دانشیار دانشکده برق ، گروه قدرت، دانشگاه صنعت آب و برق
محمد اخلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این مقاله عوامل خطاها بوقوع پیوسته در شبکه انتقال فشار قوی ایران در طی ۶ سال متوالی اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است خطاها براساس منطقه وقوع خطا، زمان وقوع برحسب ماههای سال شمسی، و نوع تجهیزات تحریک شده به هنگام وقوع خطا آنالیز شده و نتایج به صورت آماری ارائه گردیده اند این آمار برحادثه خیز بودن سیستم انتقال کشور بمراتب بیشتر از نرم جهانی دلالت داشته و توجه بیشتر مسئولین را به طراحی بهینه و هماهنگ سیستم قدرت، بویژه در زمینه حفاظتهای مدرن دیستانس خطوط انتقال طلب می نماید.