سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا فرهمند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
فروغ گلکار – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی

چکیده:

مهمترین خصوصیات بارندگی در رابطه با مسائل کشاورزی ، مقدار ، شدت و فراوانی آن است . در تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش روش های مختلفی در سراسر دنیا رایج است که یکی از آنها روش تجربی ( مشاهده ای ) هاف و پیل گریم می باشد. در این روش با در نظر گرفتن رگبارهای واقعی ثبت شده در آمار آن ایستگاه به محاسبه و رسم الگوهای توزیع زمانی بارش پرداخته می شود . هدف از این بررسی نیز مطالعه دقیق تر و علمی تر آمار بارندگی روزانه ثبت شده ایستگاه های تحت بررسی جهت تعیین توابع چگالی احتمال و حداقل مقدار بارش جهت استفاده در تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش و همچنین بررسی صحت دسته بندی های اعمال شده جهت تعیین این الگوها می باشد. ملاحظه شد که در ایستگاه های تحت بررسی اعمال دسته بندی زمانی استاندارد بر روی آمار ثبت شده هر ایستگاه با داده های واقعی تطابق لازم را داشته و همچنین با در نظر گرفتن اهداف کشاورزی و عمرانی تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش، حداقل یا آستانه ای برای هر یک از ایستگاه های تحت بررسی تعریف گردید.