سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرداد سیرتی – مدیر پروژه، شرکت پارس ژنراتور
حمید احمدی – کارشناس مسئول ساخت، شرکت پارس ژنراتور
کیانوش کاوه آهنگران – کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، شرکت پارس ژنراتور

چکیده:

قرارداد تامین چهار واحد ژنراتور۲۵۰MW کارون یک (نیروگاه دوم سد شهید عباسپور) در سال ۱۳۷۳ بین شرکت فراب بعنوان پیمانکار عمومی این نیروگاه و شرکت زمینس به عنوان طراح و تامین کننده بخشی از قطعات ژنراتور بین شرکت فراب و شرکت تعمیرات نیروی وقت (پارس ژنراتور فعلی)بر اساس نقشه ها و مدارک و سوپروایزری شرکت زیمنس، بعنوان اولینن قرار داد ساخت داخل ژنراتور نیروگاهی ، منعقد گردید. در این مقاله سعی شده است تا به نگاه آماریحجم فعالیتهای انجام شده در این پروژه از نظر سهم ساخت داخل، تنوعجنس و روشهای تولید، کل وزن و تعداد قطعات ساخته شده و خریداری شده، حجم فعالیتهای انجام شدهدر پارس ژنراتور و شرکتهای همکار و مورد بررسی قرار گیرد تا این پروژه بزرگ ملی از منظری دیگر مورد ملاحظه قرار گیرد. همچنین معرفی قطعات تامین شده توسط شرکت زمینس و امکان سنجی ساخت آنها در پروژه های آتی و نیز ذکر کاستی ها و مشکلات موجود و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه از دیگر مباحث مطرح شدهمی باشد.