سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

همایون عریضی – دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهرخ سعیدی –

چکیده:

دراین مقاله تحلیل آنتن مایکرواستریپ حلقوی با روش تمام موج کمترین مربعات مورد بررسی قرارمیگیرد تحلیل با ارایه معادله انتگرالی میدان الکتریکی روی سطح آنتن آغاز می شود سپس سعی می شود دراین معادله با روش کمترین مربعات حل گردد برای این کار جریان سطحی روی قطعه مایکرواستریپ به مجموعه ای از توابع زیردامنه بسط داده می شود توابع بسطی که دراینجا مورد استفاده قرارمیگیرند توابع شیروانی شکل هستند پس از حل معادله انتگرالی توزیع جریان سطحی روی قطعه مایکرواستریپ به دست می آید که برای محاسبه مشخصات آنتن مورد استفاده قرارمیگیرند درانتهای مقاله نیز نتایج حاصل ازتحلیل چند آنتن مایکرواستریپ حلقوی با مشخصات دلخواه آمده و با نتایج دیگر روشها مقایسه شده است.