سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – استادیار دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
قربانعلی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مساله نویز در محفظه های آکوستیکی از مهم ترین مسائل مهندسی در هوافضا، خودروسازی و کشتی سازی است. عوامل متعددی در ایجاد نویز داخل محفظه های آکوستیک موثر هستند. از جمله اثرات ارتعاش پنل ها که می تواند ناشی از عملکرد موتور یا برخورد هوا با بدنه هواپیما و خودرو باشد. در این مقاله با استفاده از روش المان محدود به بررسی وضعیت ارتعاشات آکوستیک یک محفظه مکعبی پرداخته می شود. جهت کنترل وضعیت ارتعاشات آکوستیک روی مدل مکعب شکل، شبیه سازی اثر بار دینامیک به شکل اعمال سرعت روی یکی از سطوح می باشد. مدل سازی و تحلیل آکوستیکی مدل، در شرایط کوپل سازه و سیال است. نشان داده شده است که نتایج مدل سازی و تحلیل آن در محیط نرم افزار، با نتایج موارد مشابه که به روش دقیق حل شده اند تطابق زیادی دارد. صحه گذاری در هر دو حالت مدل دارای مواد ویسکوالاستیک و فاقد مواد ویسکوالاستیک انجام شده است. سطح فشار آکوستیک به عنوان شاخص اصلی کنترل نویز می باشد لذا میزان تاثیر مواد ویسکو الاستیک در کاهش شدت نویز مدل، بر اساس اثرگذاری روی این شاخص مورد تحلیل قرار گرفته است. نهایتا مشخص شده است که روش المان محدود و استفاده از نرم افزار دقت کافی در حل مسائل آکوستیک محفظه ها را دارد. همچنین با اضافه کردن ماده ویسکوالاستیک روی مدل مکعبی سطح فشار آکوستیک تا فرکانس ۱۰۰۰ هرتز در دو حالت با لایه ویسکوالاستیک و بدون آن محاسبه و مشخص گردید که این فرایند باعث کاهش سطح صدای داخل محفظه در اکثر فرکانس ها می شود. میزان کاهش صدا در برخی فرکانس ها تا ۵۰ دسی بل می باشد. همچنین در انتها برای مقایسه دو حالت از نصب مواد ویسکوالاستیک مدل مجددا مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص شده است که استفاده از قید برای مواد ویسکوالاستیک اثر بسیار زیادی در کاهش شدت نویز دارد. در برخی فرکانس های خاص تا ۹۵ دسی بل نسبت به حالت غیر مقید کاهش شدت نویز وجود دارد و به طور متوسط در مجموع فرکانس ها ۲۰ دسی بل کاهش شدت نویز را ایجاد می کند.