سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد قدیری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس دانشکدة فنی مهندسی – بخش مهندسی مکانیک
مانی رازی – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس دانشکدة فنی مهندسی – بخش مهندسی مکانی

چکیده:

در این مقاله به تحلیل آیروالاستیک خطی ایرفویل در حوزه زمان و فرکانس به منظور یافتن سرعت فلاتر پرداخته شده است. ابتدا معادلات حرکت در حوزه زمان و سپس فرکانس ارائه گردیده اند. سپس سرعت فلاتر در هر دو حوزه مشخص شده است و نتایج حاصل مقایسه گردیده اند. در انتها با استفاده از تحلیل عددی در حوزه زمان اثر شرایط اولیه و مشخصات بدون بعد ایرفویل بر سرعت ناپایداری فلاتر مورد بررسی قرار گرفته است.