سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شاهوردی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهن
علی صال حزاده نوبری – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه شهی
مرتضی بهبهانی نژاد – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه شه
حسن حدادپور – دانشیار

چکیده:

در این مطالعه، پایداری آیروالاستیک پره بدون مفصل هلی کوپتر و تحت اثر تغییر شک لهای بزرگ هندسی مورد تحلیل واقع شده است. برای محاسبه بارهای آیرودینامیکی از روش عددی اجزای مرزی بر مبنای حل جریان پتانسیل استفاده شده است. با توجه به ماهیت غیر خطی معادلات آیروالاستیک، ابتدا تغییر مکانهای حالت تعادل استاتیکی پره با استفاده از روش نیوتن-رافسون محاسبه شده و سپس با کمک تئوری اغتشاشات کوچک، معادلات حاکم حول وضعیت تعادل، خطی سازی شده است. این روش منجر به ایجاد یک دستگاه معادلات مقدار ویژه بر حسب متغیرهای سازه ای و آیرودینامیکی می شود که به کمک آن می توان تحلیل آیروالاستیک پره را انجام داد. نتایج حاصل از این مطالعه شامل بررسی تاثیر پارامترهایی مانند زوایای پیچش کلکتیو و پیش مخروطی، سفتی پیچشی و خمشی روی ناپایداری پره ارائه شده و با نتایج حاصل از اعمال الگوی آیرودینامیکی دو بعدی مقایسه شده است.