سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود صدرعاملی – مربی، دانشگاه امام حسین
رضا کوهی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
حسن حدادپور – دانشیار – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
محمدعلی کوچک زاده – استادیار – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا

چکیده:

در این مطالعه به تحلیل آیروالاستیک پره و کل روتور الاکلنگی دو پره بالگردد با معادلات غیر خطی کوپل شده هر سه درجه آزادی فلاب، پیچ و الگ در حالت هاور و پرواز روبجلو پرداخته شده است. الگوی دینامیکی استفاده شده در بر گیرنده متغیرهایی از قبیل فلاب صلب ، فلاب، لگ و پیچش الاستیک، آیرودینامیک تاپالوی (تاثیر ویک های زیر روتور)، مراکز جرم و آیرودینامیک، زاویه پیچ و پیچش مخروطی روتور، فاصله لولایی و تعداد مود دلخواه است. جواب نهایی بوسیله ساده کردن معادلات غیر خطی با استفاده از روش گالرکین، حل معادلات غیر خطی برای بدست اوردن موقعیت تعادل و خطی سازی معادلات حول این موقعیت تعادل بدست آمده است. برای همگرایی از شش مود برای هر درجه آزادی و شش مود کوپل شده دوار محاسبه شده از ارتعاش آزاد پره استفاده شده است. برای بدست آوردن فرکامنسهای طبیعی پره نیز از روش گرین استفاده شده است. با حل معادلات، تغییر مکانهای پره، حالت تریم و مقادیر ویژه سیستم شامل دمپینگ و فرکانس نوسانی اجباری هر مود بدست می آید و ناپایداری پره و کل روتور در پرواز درجا و روبجلو بررسی می شود . در بررسی ناپایداری هدف بدست اوردن زاویه پیچ بحرانی، مرکز جرم بحرانی پره یا سرعت روبجلو بحرانی بالگرد است. نتایج با یک سری تغییرات قابل استفاده برای پره توربین بادی نیز است.