سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی هاشم آبادی – کارشناس ارشد مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی، دانشکده مهندسی هوافضا، دا

چکیده:

در این تحقیق، از روش شبکه گردابه و مدل سازی دنباله آزاد برای پیش بینی دقیق ساختار دنباله و بارگذاری تیغه های روتور بالگرد در پرواز ایستایی استفاده شده است . در روش شبکه گردابه، تیغه ها با صفحه تخت مدل شده و حلقه های گردابه روی سطح تیغه ها توزیع می گردند . در مدل سازی دنباله آزاد و با چرخش تیغه ها، گردابه ها به دنباله ریزش کرده و با سرعت محلی القاشده توسط گردابه های روی تیغه ها و روی دنباله جابجا می شوند . در نتیجه، دنباله به صورت آزادانه تغییر شکل یافته و ساختار طبیعی خود را پیدا می کند . با استفاده از روش شبکه گردابه و مدل سازی دنباله آزاد، محاسبات آیرودینامیکی یک روتور در پرواز ایستایی در دو حالت مختلف ماخ نوک تیغه ها (Mtip = 0.44, 0.88) انجام شده و نتایج با داده های تجربی و تئوری موجود
مقایسه شده اند . در حالت تراکم پذیر (Mtip = 0.88) برای محاسبه سرعتهای القایی، از تصحیح تراکم پذیری پرانتل – گلارت روی قانون بیو – ساوارت استفاده شده است . در نهایت، تاثیر پارامترهای مختلف نظیر اندازه شعاع هسته گردابه، تعداد پانل ها و اندازه گام زمانی روی دقت نتایج آیرودینامیکی و همچنین شکل دنباله مورد مطالعه قرار گرفته است