سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اکبر آقاکوچک – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد دانشجو – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربتی مدرس تهران
داود علی آبادی – کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در طی زلزله های دهه گذشته تعداد زیادی از ساختمان های فولادی قاب خمشی دچار آسیب دیدگی شدند بررسی های انجام شده نشان دادکه این آسیب دیدگی عمدتا در اثر شکست ترد اتصالات قاب خمشی بوده است. با توجه به وقوع زلزله های متعدد در کشور و استفاده روز افزون قاب های خمشی تحقیق حاضر در صدد بررسی اتصال صلب توصیه شدهدر استاندارد ۲۸۰۰و اثر رفتار این اتصال بر سطح عملکرد قاب های خمشی است. اتصالات با استفاده از نرم افزار Ansys مورد تحلیل و ارزیابی و نتایج حاصل از آن بررسی اثر اتصالات درسطح عملکرد قابهای خمشی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی این اتصال صلب خاکی از آن است که در کناره های ورق اتصال تمرکز تانش ایجاد شده و موجب شکست ترد اتصال خواهد شد. همچنین در تحلیل Pushover قابهای خمشی مشاهده گردید عملکرد تیر و ستون نسبت به اتصال صلب دارای حاشیه ایمنی بیشتری می باشد.