سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
شهریار لطفی – دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی سلیمی –

چکیده:

تحلیل کد برنامه ها بطور عمده از طریق ایجاد گراف جریان کنترلی و داده ای میسر می شود برای این منظور در روشهای کنونی پس ازت حلیل نحوی کد برنامه ها مبادرت به تولید کد میانی می شود تا بتوان به سادگی کد را مورد تحلیل قرار داد این نیاز به تولید کد میانی جهت تولید گراف درعمل کار تحلیل کد برنامه ها را دچار وقفه می نماید دراین مقاله روش و ساختاری نوین جهت ایجاد گراف جریان کنترلی و تحلیل کد برنامه ها همگام با تحلیل نحوی کد ارایه شده است بدین ترتیب امکان بهینه سازی کد برای مفسرها و تشخیص پویای وابستگیها جهت توزیع کد برنامه های سریال در سطح شبکه فراهم شده است عمل تشخیص توازی در برنامه های ترتیبی را از طریق تعیین وابستگیها در متن برنامه های ترتیبی و همگام با تحلیل نحوی می توان انجام داد.